ks.jacek.dabrowski@gmail.com Telefon: +48 660 771 134

STRONA INTERNETOWA PARAFII

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Kochane Siostry i Drodzy Bracia! Z radością informuję, że została utworzona strona internetowa parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Drulitach. Serdecznie dziękuję p. Monice Tuckiej z Poznania za pomoc i wsparcie.  Będę starał się, aby wszystkie wydarzenia z życia naszej wspólnoty parafialnej były na bieżąco zamieszczane na stronie. Otwarty jestem […]

WIĘCEJ... »

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Przygotowanie do małżeństwa i życia rodzinnego obejmuje trzy etapy: – przygotowanie dalsze – wychowanie w rodzinie i udział w katechizacji, – przygotowanie bliższe – katecheza przedmałżeńska (roczna lub skrócona), – przygotowanie bezpośrednie – katecheza przedślubna – po zgłoszeniu w kancelarii parafialnej zapowiedzi (obejmuje  rozmowę z duszpasterzem  oraz  konsultację w  Parafialnej  Poradni Życia Rodzinnego). Narzeczeni powinni zgłosić się do księdza proboszcza (w parafii narzeczonej lub […]

WIĘCEJ... »

SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH

      Nowy obrzęd sakramentu Ostatniego Namaszczenia     Definicja i skutki sakramentu Ostatniego Namaszczenia według tradycyjnej doktryny Kościoła.   „Ostatnie Namaszczenie jest sakramentem ustanowionym dla duchowego oraz doczesnego pokrzepienia chorych znajdujących się w niebezpieczeństwie śmierci” Katechizm św. Piusa X Jakie są skutki tego sakramentu? „Istotą jest łaska Ducha Świętego, którego namaszczenie gładzi winy […]

WIĘCEJ... »

SAKRAMENT SPOWIEDZI

W swoim nauczaniu Kościół ukazuje 5 podstawowych warunków, których spełnienie gwarantuje skuteczność sakramentu pokuty i pojednania. Następujące po sobie wezwania, prowadzą penitenta drogą pojednania z Bogiem i Kościołem od uświadomienia sobie własnej grzeszności aż do naprawienia i zadośćuczynienia za popełnione winy.   Rachunek sumienia   Uświadomienie i uznanie własnej grzeszności jest koniecznym warunkiem skutecznej walki […]

WIĘCEJ... »

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

WSKAZANIA POLSKICH PASTERZY KOŚCIOŁA DOTYCZĄCYCH SAKRAMENTU BIERZMOWANIA     Wstęp Niniejszy dokument zawiera podstawowe wskazania dotyczące przygotowania młodzieży do przyjęcia sakramentu bierzmowania, przy zachowaniu praw biskupów diecezjalnych. Określa on minimalny zakres formacji, która powinna być prowadzona w każdej parafii. Dokument ma na celu także określenie zakresu bezpośredniego przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania.   Sakrament bierzmowania […]

WIĘCEJ... »

SAKRAMENT EUCHARYSTII

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat […]

WIĘCEJ... »