- Parafia matki bożej nieustającej pomocy - drulity -
- Bez kategorii -

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Przygotowanie do małżeństwa i życia rodzinnego obejmuje trzy etapy: przygotowanie dalsze – wychowanie w rodzinie i udział w katechizacji, przygotowanie bliższe – katecheza przedmałżeńska (roczna lub skrócona), przygotowanie bezpośrednie - katecheza przedślubna - po zgłoszeniu w kancelarii parafialnej zapowiedzi (obejmuje  rozmowę z duszpasterzem  oraz  konsultację w  Parafialnej  Poradni Życia Rodzinnego). Narzeczeni powinni zgłosić się do księdza proboszcza (w parafii narzeczonej lub narzeczonego) najpóźniej trzy miesiące przed planowaną datą ślubu.      

Wymagane są  następujące dokumenty:

  1. Aktualny (tzn. nie starszy niż 3 miesiące) akt chrztu obojga narzeczonych.
  2. Ostatnie świadectwo ukończenia katechezy.
  3. Dowody osobiste narzeczonych.
  4. Świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej (narzeczeni zobowiązani są do udziału w 12 katechezach – najczęściej podzielonych na 6 spotkań, podczas których omawiane są najistotniejsze zagadnienia życia małżeńskiego i rodzinnego).
  5. Zaświadczenie z Poradni dla Narzeczonych (podczas 3 spotkań narzeczeni zapoznają się z nauczaniem Kościoła na temat przekazywania i ochrony życia - ze względu na charakter spotkań na pierwsze narzeczeni powinni zgłosić się przynajmniej na 3 miesiące przed planowanym ślubem).
  6. Dane świadków (imię, nazwisko, data urodzenia, adres).
  7. W przypadku zawierania małżeństwa konkordatowego (małżeństwo kanoniczne pociągające za sobą skutki przewidziane w prawie polskim) wymagany jest ważny dokument z Urzędu Stanu Cywilnego o braku przeszkód cywilnych do zawarcia małżeństwa (ważność kończy się po trzech miesiącach od momentu wystawienia).
  8. Jeżeli kandydaci zawarli już związek cywilny przedstawiają stosowny akt, w przypadku wdów i wdowców konieczny jest także akt zgonu małżonka.
Bezpośrednio przed ślubem narzeczeni odbywają spotkania z księdzem proboszczem. Podczas spotkań omawiane są zagadnienia dotyczące znaczenia chrześcijańskiego małżeństwa oraz liturgia tego sakramentu. Ważnym elementem jest sakrament pojednania – narzeczeni powinni przystąpić do niego dwukrotnie: na początku podjętych przygotowań oraz w przeddzień ślubu.
ZAMKNIJ
Kancelaria
Czynna po każdej Mszy Świętej.
Nabożeństwa
Msza Św. w niedziele: godz. 9:00 (Drulity), godz. 10:30 (Rydzówka), 12:30 (Drulity) - Msza Św. z udziałem dzieci - sprawowana w roku szkolnym (od września do czerwca). W dni powszednie - Msza Św. o godz. 18:00, w soboty - o godz. 9:00. Nabożeństwa okresowe - pół godz. przed Mszą Św., Godzinki - niedziela godz. 8:30.
Spowiedź
30 minut przed każdą Mszą św. oraz zawsze - na prośbę osoby proszącej o sakrament pokuty i pojednania.