POSŁUGA DUSZPASTERSKA W SZPITALU

Proboszcz parafii w Drulitach pełni również funkcję kapelana Szpitala Powiatowego w Pasłęku. Wcześniej przez dwa lata ks. Jacek Dąbrowski pełnił posługiwał w Szpitalu Uniwersyteckim Klinik Alergii i Immunologii w Krakowie.  ks. Jacek odwiedza chorych we wtorki, środki i czwartki w godzinach przedpołudniowych oraz zawsze, kiedy życzy sobie tego pacjent szpitala lub jego rodzina. W nagłych sytuacjach można poprosić o posługę także w porze nocnej. Warto jednak nie odkładać sakramentu namaszczenia chorych do ostatniej chwili. Rytuał sakramentu namaszczenia chorych jednoznacznie znosi dawne uściślenia dotyczące udzielania tego sakramentu wyłącznie w przypadku tzw. niebezpieczeństwa śmierci. Można go także udzielać chorym dzieciom. Można go też powtarzać.  Nowy ryt udzielania namaszczenia przewiduje również przeprowadzenie katechez, które przygotują rodziny i w swoisty sposób wychowają wiernych, by sakrament ten nie był odkładany. Ponadto podkreśla się jego wspólnotowy charakter. Na czym on polega? Otóż bardzo ważne jest, by chory znalazł wsparcie w swoich bliskich, którzy jak najliczniej mają w nim uczestniczyć. Ważne, by wspierali oni chorego nie tylko przez samą obecność, ale również przez modlitwę i Komunię św. Można powiedzieć, że to właśnie rodzina i najbliżsi są odpowiedzialni przed Panem Bogiem za pomoc chorym w przyjęciu namaszczenia. Sytuacja człowieka chorego jest szczególna. Choroba jest niejako wpisana w życie i stanowi jego nieodłączną część. Stanowi też wyzwanie dla wiary człowieka nią dotkniętego. Dlatego też sakrament namaszczenia jest jej wyjątkowym wyrazem.

 

 

http://szpitalpaslek.com/kontakt.htm