NAUKA JĘZ. ANGIELSKIEGO

Zapraszamy na naukę języka angielskiego na poziomie A1. Zajęcia dla dzieci odbywają się w świetlicy „Fantazja” w czwartki o godz. 16:00, natomiast dla dorosłych w piątki po wieczornej Mszy Św. w domu parafialnym w pokoju na I piętrze.

 

Poziom A1 prezentują osoby posługujące się językiem obcym w stopniu podstawowym. Potrafią one komunikować się w życiu codziennym posługując się potocznie używanymi zwrotami i podstawowym słownictwem.

System CEFR doprecyzowuje, że osoba posługująca się językiem obcym na tym poziomie posiada poniższe umiejętności:

  • rozumie i bardzo często używa podstawowych zwrotów, jak również podstawowych sformułowań dotyczących życia codziennego
  • potrafi przedstawić siebie i innych oraz potrafi formułować pytania odnoszące się do życia prywatnego oraz dotyczące miejsca zamieszkania, posiadanych rzeczy i innych osób
  • potrafi przeprowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, wyraźnie i chce współpracować.

Zajęcia prowadzi ks. Jacek