ks.jacek.dabrowski@gmail.com Telefon: +48 660 771 134

WSKAZANIA KSIĘDZA BISKUPA ELBLĄSKIEGO 24.03.2020

Zgromadzenie liturgiczne [np. Msza św., pogrzeb] zgodnie z przepisami sanitarnymi obowiązującymi od 25 marca br., nie może przekroczyć pięciu osób, nie licząc księdza i obsługi. W związku z powyższym, zwalniam katolików diecezji elbląskiej i przebywających na jej terenie z obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy św. do dnia 11 kwietnia br. [dyspensa kan. 87 § 1 […]

WIĘCEJ... »