WIELKI TYDZIEŃ W NASZEJ PARAFII

WIELKI TYDZIEŃ W NASZEJ PARAFII

 • W związku z tym, iż w naszej parafii nie odbyły się rekolekcje wielkopostne, parafianie mieli jednak okazję – jeszcze przed decyzją władz państwowych oraz wytycznych KEP – skorzystać z dnia spowiedzi świętej. Do naszej parafii przybyli kapłani, którzy służyli posługą w konfesjonałach. Zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy, którzy tego pragnęli, skorzystali ze spowiedzi. Dlatego w Wielkim Tygodniu nasz kościół będzie otwarty każdego dnia od godz. 17:00, aby móc skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania. W tym czasie będzie odbywała się adoracja Najświętszego Sakramentu. Przypominam jednocześnie, że w kościele w jednym czasie może przybywać maksymalnie do 5 osób. Konfesjonał został specjalnie zabezpieczony oraz zdezynfekowany.
 • Zwracam się z uprzejmą prośbą, aby w Wielki Czwartek, Wielką Sobotę (Msze Św. o godz. 18:00) przebywało jedynie do 5 osób, które zamówiły intencję Mszy Św. To samo dotyczy Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego oraz Poniedziałku w oktawie Wielkiej Nocy (Msza Św. w Niedzielę Zmartwychwstania o godz. 6:00 w Drulitach, natomiast w Rydzówce o godz. 10:30).
 • Liturgia Męki Pańskiej w Wielki Piątek – rozpocznie się o godz. 18:00 (udział wiernych również został ograniczony do 5 osób).
 • Zgodnie z zaleceniem Księdza Biskupa, w Wielką Sobotę w kościołach i przed kościołami nie odbędzie się święcenie pokarmów wielkanocnych. Informację tę znajdziemy na drzwiach kościoła oraz w zakładce dotyczących wskazań Księdza Biskupa (dostępne na naszej stronie internetowej).
 • W Wielką Sobotę, czyli podczas Wigilii Paschalnej nasz kościół będzie zamknięty nawet dla 5 osób, ponieważ w tym dniu odbędzie się sakrament chrztu św. osoby dorosłej. 30-letni mężczyzna oprócz chrztu św. przyjmie sakrament I Komunii Św., bierzmowanie oraz sakrament małżeństwa. W związku z powyższym w Wigilii Paschalnej uczestniczyć będzie jedynie katechumen wraz ze swoją przyszłą żoną, rodzice chrzestni, którzy będą zarazem świadkami bierzmowania i ślubu oraz najstarsze dziecko przyszłych małżonków. Nie ma więc możliwości, aby dołączyła do Liturgii kolejna osoba. To wielka radość dla naszej wspólnoty parafialnej, jednak – tylko Bóg wie – dlaczego tą radością nie będziemy mogli podzielić się ze społecznością parafialną. Gdy minie trudny dla nas wszystkich czas związany z koronawirusem, Pan Adam podzieli się z nami radością i złoży świadectwo, czyli opowie o swoim powrocie do Pana Boga i pragnieniu przyjęcia chrztu św. w Kościele Rzymskokatolickim. Bogu niech będą dzięki za to wielkie duchowe wydarzenie, które dokona się w naszej wspólnocie parafialnej podczas Wigilii Paschalnej.
 • W Wielką Sobotę kościół będzie otwarty od godz. 11.00 na indywidualną modlitwę. W tym czasie – możliwość skorzystania ze spowiedzi (pamiętajmy o maksymalnej liczbie osób przebywających jednocześnie w kościele). Informacja została umieszczona na drzwiach kościoła.
 • W Niedzielę Zmartwychwstania nie odbędzie się również procesja rezurekcyjna. Jednak o godz. 6:00 rano usłyszymy w Drulitach dzwony, które będą znakiem i obwieszczeniem światu, że Jezus Chrystus Zmartwychwstał! Podczas bicia dzwonów ksiądz proboszcz wraz w Najświętszym Sakramentem przejdzie między domami i blokami naszej parafii, błogosławiąc wszystkim Rodzinom. Kto może, zapraszam – mimo wczesnej pory – aby pojawił się w oknie i przyjął to błogosławieństwo czyniąc znak krzyża św. Niech Bóg – Jezus Chrystus błogosławi Wam, Waszym Rodzinom, Przyjaciołom i Sąsiadom!
 • Okres Wielkanocny w Kościele katolickim trwa 50 dni, od Niedzieli Zmartwychwstania do Uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Bywa określany jako jeden dzień świąteczny, a nawet jako „Jedna Wielka Niedziela”. Jest to czas, w którym Kościół raduje się ze zwycięstwa Chrystusa nad grzechem i śmiercią. Ufamy Bogu, że w tym czasie wszyscy będą mogli przystąpić do Komunii Św. Wielkanocnej.
 • Serce i drzwi mieszkania księdza proboszcza są zawsze szeroko otwarte dla wszystkich parafian i osób potrzebujących wsparcia duchowego. Służę posługą i rozmową w każdym czasie!
 • W związku z tym, iż parafia nie ma w obecnym czasie żadnych przychodów, najserdeczniej dziękuję za zebrane ofiary pieniężne, które zostaną przeznaczone na rachunek za energię elektryczną oraz Urząd Skarbowy. Na stronie internetowej umieszczony jest nr konta bankowego parafii. Jako zarządca dobrami wspólnoty parafialnej, wdzięczny będę za każde wsparcie na rzecz parafii. Serdeczne „Bóg zapłać”.
 • W czasie trwania koronawirusa, zawieszone zostały wszystkie prace rewitalizacyjne naszego kościoła. Składki pieniężne zebrane w lutym i w marcu pokryły wszystkie dotychczasowe zobowiązania za wykonaną pracę oraz materiał budowlany. Pięknie za wszelkie okazane dobro z serca dziękuję! Jak tylko zakończy się czas epidemii, kolejne zbierane składki przeznaczane będą na remont ogrodzenia posesji kościoła.