ks.jacek.dabrowski@gmail.com Telefon: +48 660 771 134

HISTORYCZNA UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA A.D.2020

Uroczystość Bożego Ciała w Polsce było obchodzona od XIV w. Jako pierwszy wprowadził tę uroczystość biskup Nankier w 1320 w diecezji krakowskiej. Nankier, obejmując w tym roku urząd, zwołał synod, który obradował 2 października. Powstał szereg statutów, których autorstwo przypisuje się biskupowi Nankierowi. Statut De veneracione corporis Christi capitulum poświęcony jest wdrażaniu święta Bożego Ciała. Biskup przywoływał sformułowania z bulli Transiturus, omawiał teologię Najświętszego […]

WIĘCEJ... »