HISTORYCZNA UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA A.D.2020

Uroczystość Bożego Ciała w Polsce było obchodzona od XIV w. Jako pierwszy wprowadził tę uroczystość biskup Nankier w 1320 w diecezji krakowskiej. Nankier, obejmując w tym roku urząd, zwołał synod, który obradował 2 października. Powstał szereg statutów, których autorstwo przypisuje się biskupowi Nankierowi. Statut De veneracione corporis Christi capitulum poświęcony jest wdrażaniu święta Bożego Ciała. Biskup przywoływał sformułowania z bulli Transiturus, omawiał teologię Najświętszego Sakramentu i dawał wskazówki. W 1420 na synodzie gnieźnieńskim uznano uroczystość za powszechną, obchodzoną we wszystkich kościołach w państwie. Pod koniec XIV w. święto było obchodzone już we wszystkich polskich diecezjach i było zaliczane do świąt głównych. Od końca XV w. w trakcie celebracji tego święta udzielano błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem. Mszał krakowski z 1509 obejmował, jako istniejący zwyczaj, odbywane w oktawę Bożego Ciała procesje z poszczególnych krakowskich parafii do bazyliki Bożego Ciała w Krakowie. Najprawdopodobniej w diecezji wrocławskiej święto wprowadził Nankier, który w latach 1326–1341 był biskupem we Wrocławiu. Święto musiało być znane w Poznaniu w XIV wieku, bowiem w 1399, z fundacji Władysława Jagiełły, powstał tam kościół pod wezwaniem Bożego Ciała. Na początku XV wieku święto należało do świąt głównych w większości polskich diecezji.  W Kościele unickim święto zostało wprowadzone na synodzie zamojskim w 1720.

Od okresu rozbiorów, w świadomości polskich wiernych, udział w procesji Bożego Ciała był łączony z okazją zamanifestowania przynależności narodowej. Stan taki utrzymywał się także po II wojnie światowej. W okresie PRL-u urządzanie procesji ulicami miast było niejednokrotnie zakazywane przez władze państwowe. W roku 2020, decyzją biskupów polskich, w związku z sytuacją związaną z koronawirusem, procesje Bożego Ciała miały znacznie bardziej uboższy charakter, albo nie odbywały się wcale. Biskup Elbląski dr Jacek Jezierski zarządził, aby w naszej diecezji odbyły się procesje eucharystyczne wokół kościoła po sprawowanych Mszach Św., bez czterech ołtarzy. Wierni zgromadzeni na Eucharystii i procesji odśpiewali modlitwę błagalną – Suplikacje.